- banner1
Close Me!

آیا میتوان با آزمایش خون ام اس را تشخیص داد ؟

تشخیص بیماری ام اس پیچیدگی های زیادی دارد. بخشی از این پیچیدگی مربوط میشود به ماهیت بیماری و بخشی دیگر به گوناگونی بدن افراد . اما شاید مهمتر از همه اینها ، نبودن آزمایش خاصی برای تشخیص قطعی این بیماری باشد...اخبار انجمن

آخرین اخبار ام اس

گالری تصاویر