انجمن ام اس محصولات و صنایع دستی بیماران را معرفی می کند

انجمن ام اس محصولات و صنایع دستی بیماران را معرفی می کند

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۰:۵۶ اطلاعیه های مهم
از کلیه بیمارانی که محصولی تولید می کنند تقاضا می شود یک نمونه مناسب و کامل با مشخصاتی که ذکر شد حداکثر تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ به انجمن ام اس ایران اهداء وارسال نمایند .
کانال انجمن ام اس
حامی مالی ۰۴
حامی مالی ۰۳
حامی مالی ۰۲
Join Us
STAY INFORMD