|  پنجشنبه 8 مرداد 1394
تماس با انجمن نقشه سایت صفحه اصلی
جستجو
iranms.ir

تاریخچه مرکز فیزیوتراپی حیات نو

« انجمن ام اس ایران »

 

از ابتدایی که انجمن ام اس ایران به همت تعدادی از خیرین و فرهیختگان این سرزمین شکل گرفت ، تفکر ایجاد مرکزی تخصصی برای توانبخشی و فیزیوتراپی بیماران در این جمع وجود داشت . اما به دلایلی این مهم تا سال 1382 نتوانست جامه عمل بپوشد . در این سال از طرف سفارت ژاپن کمک هایی به انجمن صورت گرفت. این کمک ها که صرفاً به دلیل اعتمادی که سفارت مذکور به انجمن ام اس ایران (در امر خدمت رسانی به بیماران) داشت انجام گرفت و شامل خرید وسایل مورد نیاز برای ایجاد یک مرکز فیزیوتراپی بود . در همان زمان وزیر وقت بازرگانی بهمراه یکی از معاونین وقت وزارت بازرگانی قول در اختیار گذاشتن مکانی برای ایجاد این مرکز را به انجمن دادند . و همین موضوع توانست به انجمن یاری کند تا به آرزوی دیرینه خود جامه عمل بپوشاند . بادراختیار قرارگرفتن ساختمان واقع در خ سپهبد قرنی در شهریور 1383 کارهای آماده سازی آن شروع شد ودر آبان همان سال کار مرکز به صورت آزمایشی آغاز شد . بعداز حدود 6 ماه کار آزمایشی و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت کار با همکاری تعدادی از شرکتهای ایرانی سایر نقایص مرکز نظیر تکمیل بخش کاردرمانی و یا راه اندازی سیستم تهویه مطبوع انجام شد . سرانجام در اردیبهشت سال 1384 مرکز طی مراسمی با حضور روسای وقت وزارت بازرگانی ، کاردار سفارت ژاپن ، جمعی از خیرین و پزشکان و سایر اقشار و با حضور ارباب جراید و رسانه ها ، رسما افتتاح شد تا شهریور 1386 که سیاست وزارت بازرگانی برای در اختیار گذاشتن مکان به انجمن تغییر کرد ، تعداد زیادی از بیماران از این مرکز برای انجام توانبخشی استفاده کردند . خدمات ارائه شده دراین زمان شامل فیزیوتراپی ،کاردرمانی و گفتار درمانی بود . همچنین مشاوره هائی نیز به افراد برای کمک به کاهش میزان استرس و افزایش آگاهی بیماران انجام می شد

در این مدت حدود 5000 جلسه توانبخشی برای بیماران انجام شد .از شهریور 1386 بدنبال اعلام ختم همکاری وزارت بازرگانی با انجمن مرکز از محل قبلی به خیابان وصال شیرازی منتقل شد .ازآن زمان تاکنون این مرکز در این مکان به کار مشغول بوده و کم یا بیش از 1500 بیمار با حدود 15 هزار جلسه در مان پذیرایی کرده است . در این مدت یکی دیگر از اقداماتی که دراین مرکز به انجام رسید ، تحقیقاتی در زمینه توانبخشی و تمرین درمانی و اثرات آن بر بیماران بوده است . به گونه ای که با همکاری دانشگاه ها حدود 8 کار تحقیقی به انجام رسید که نتایج آن منتشر شده و از حقایق کشف شده برای بهبود بیماران استفاده می شود . امید است این مرکز با همکاری کلیه افراد و گروههای ذینفع همچنان به پیشرفت خود ادامه دهد.

 
انتشارات انجمن
نشریه پیام ام اس
نشریه پیام ام اس
صاحب امتياز : انجمن ام اس ایران
تاريخ انتشار : مهر 1392
Iranian Multiple Sclerosis Society Copyright2010