اخبار

طرحی جهت ارزیابی میزان دانش و نگرش بیماران مبتلا به ام اس در ارتباط با ویروس جدید کرونا
طرحی جهت ارزیابی میزان دانش و نگرش بیماران مبتلا به ام اس در ارتباط با ویروس جدید کرونا

طرحی جهت ارزیابی میزان دانش و نگرش بیماران مبتلا به ام اس در ارتباط با ویروس جدید کرونا

طرحی جهت ارزیابی میزان دانش و نگرش بیماران مبتلا به ام اس در ارتباط با ویروس جدید کرونا

ادامه مطلب

قطع چرخه انتقال ویروس کرونا

این کار با همکاری همگانی موفقیت‌آمیز است و این‌که ما به تنهایی رعایت کنیم مشکل حل نمی‌شود. به آگاهی‌بخشی نیازمندیم؛ برای غلبه بر اطلاعات غلط و گمراه‌کننده...

ادامه مطلب