اولویت های پژوهشی

                                                                                               بسمه تعالی

اطلاعیه انجمن ام اس ایران

عناوین پژوهش های مورد نیاز انجمن ام اس ایران توسط شورای پژوهشی انجمن به شرح زیر اعلام می گردد.به این وسیله از کلیه پژوهشگران و دانشجویانکارشناسی ارشد و دکتری و موسسات پژوهشی و دانشگاه ها دعوت می شود در انتخاب عناوین پژوهشی خود آن ها را در اولویت قرار دهند تا گامی در راستای حل مسائل بیماران ام اس برداشته شود.این انجمن آمادگی داردبا مساعدت در خصوص معرفی بیماران ام اس به پژوهشگران ومعرفی پژوهشگران به اساتید و متخصصان ام اس در جهت اجرای پژوهش باآنهاهمکاری نماید.پژوهشگرانی که طرح پژوهشی آنان با یکی از عناوین زیر در یک دانشگاه یاموسسه پژوهشیمصوب شده است جهت اجرای پژوهش خود به دفتر آموزش و پژوهش انجمن  به نشانی : خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهایی شمالی-کوچه کولیوند-نبش شبنم-پلاک40-تلفن تماس88216502 حاصل فرمایند.

      

عناوین:

1-تعیین عوامل موثر بر کیفیت زندگی بیماران ام اس و ارایه الگوی بهبود کیفیت

2-بررسی و مقایسه میزان حمایت های اجتماعی و خانوادگی بیماران ام اس قبل و بعد از بیماری

3-شناسایی مشکلات فردی،خانوادگی و اجتماعی بیماران ام اس

4-مطالعه تطبیقی میزان و انواع حمایت از بیماران ام اس در بخش های دولتی و خصوصی در ایران و سایر کشور ها (5 کشور)

5-مطالعه تطبیقی محتوا و مواد آموزشی برای بیماران ام اس در ایران و سایر کشورهای جهان (5 کشور)

6-بررسی میزان کتاب خوانی بیماران ام اس و عوامل مداخله گر در آن

7-بررسی طولی ارتباط متغیرهای مربوط به بیماری ام اس (مانند شدت بیماری،تعداد حملات،سن،پیشرفت بیماری،انواع دارو و ...) با رضایت از زناشویی در بیماران ام اس

8-سنجش نگرش بیماران ام اس نسبت به امید به زندگی

9-بررسی میزان آشنایی و نگرش مردم ایران به بیماری ام اس و بیماران ام اس

10-نیازسنجی توان بخشی بیماران مبتلا به ام اس با ناتوانی جسمی و حرکتی جهت استقلال زندگی

11-بررسی خستگی و چگونگی تاثیر آن بر زندگی بیماران مبتلا به ام اس

12-بررسی میزان و چگونگی مشارکت های اجتماعی بیماران مبتلا به ام اس

13-بررسی نیازهای خانواده های مبتلا به ام اس برای شروع و تداوم زندگی مشترک

14-برسی عوامل ایجاد فشار روانی بر بیماران ام اس و ارایه الگوی سلامت روان