همیاری با انجمن

انجمن ام اس ایران غیرانتفاعی است و با اهداف حمایتی-آموزشی و پژوهشی فعالیت دارد این انجمن پذیرای هرگونه طرح و پیشنهاد مفید شما جهت تحقق اهداف و خدمات شایسته تر به بیماران می باشد .

 

سامانه  USSD:  #2223*780*

 

 

نام بانک

شماره حساب

 

بانک صادرات

 0100449389003

 

بانک ملت

6254194274

 

بانک شهر

1414

 

بانک ملی

0216793716009

 

بانک پارسیان

73000000239003

 

 

 

 

 

 

 

   

 

تلفن گویای جلب مشارکت : 9092307070