همیاری با انجمن

انجمن ام اس ایران غیرانتفاعی است و با اهداف حمایتی-آموزشی و پژوهشی فعالیت دارد این انجمن پذیرای هرگونه طرح و پیشنهاد مفید شما جهت تحقق اهداف و خدمات شایسته تر به بیماران می باشد .

 

سامانه  USSD*780*2223#

 

 

نام بانک

شماره حساب

 

بانک صادرات

 0100449389003

 

بانک ملت

6254194274

 

بانک شهر

1414

 

بانک پاسارگاد

338-44448888-8100-1

 

بانک سامان

 802-1188845-810-1

 

بانک اقتصاد نوین

134-3462624-850-1

 

بانک پارسیان

7302393

 

   

 

تلفن گویای جلب مشارکت : 9092307070