هیدرو تراپی ( آب درمانی)

استفاده از آب بعنوان معالجه بیماریها از خیلی زمانهای پیش متداول بوده است و بصورت تجربی از آبهای معدنی استفاده می گردیده است . درمان با آب در یونان ،روم باستان،چین،ژاپن،مصر و ایران با توجه به خواص آب مورد نظر بوده و به فراوانی بهره می بردند . از قرن 18 استفاده از آب در پزشکی رواج یافت و اصطلاح هیدرو تراپی (آب درمانی) متداول گردید. در قرن 19 اولین مطب آب درمانی در اروپا گشایش یافت و در قرن بیستم مطالعات زیادی در ارتباط با خواص آب و بهره مندی آن بعنوان درمان که در بهبود یا تخفیف برخی از بیماریها موثر می باشد انجام یافته است.

نحوه استفاده از وسایل کمک حرکتی۲

نحوه ساخت وسایل کمک حرکتی گونه ایست که برای حرکت افرادی که دارای مشکل حرکتی بوده مناسب می باشد . استفاده از این وسایل شاید به زمانهای بسیار دور بر می گردد. مطالعات نشان میدهد که در زمان قدیم باستان از اینگونه وسایل بطور ساده و ابتدایی جهت راه رفتن کمک می گرفتند . واقعیت این است که همه مشکالت راه رفتن اختصاصاً با روشهای جراحی ، دارویی و .. درمان نمی شود استفاده از موارد فوق به منظورآموزش و تسریع در درمان و حرکت می باشد .

مناسب سازی اماکن عمومی برای افراد دارای ناتوانی

مناسب سازی یعنی ایجاد محیط های بدون مانع و یا تسهیل دسترسی برای همه و اینکه شرایطی برای افراد جامعه فراهم گردد که با هر شرایط فیزیکی قادر باشند تا آزادانه و بدون مانع و خطر در محیط پیرامون خود به رفت و آمد ادامه دهند و از امکانات جامعه با در دسترس بودن آن برخوردار گردند.شاید به توان گفت انجام امور و حضور در جامعه را عمدتا محیط زندگی افراد ناتوان تعیین می کند و این باور را داشته باشیم که عامل ناتوانی جسمی نمی تواند دلیل بر عدم بهره گیری از امکانات فضای شهری باشد و بر این موضوع واقف می باشیم که اکثر شهرهای بزرگ میهنمان با این مشکلات روبرو می باشد و طراحی شهر به گونه ای است که افراد دارای ناتوانی از حضور در جامعه و مشارکتهای اجتماعی منفک می گردند و محکوم به حاشیه زیستی می گردند.

ورزش تای چی و چی گنگ

ن بیایید نگاهی داشته باشیم به برخی مقالات و تحقیقات انجام شده در رابطه با اثربخشی این ورزش بر روی بیماران ام.اس. در سال 2000 ، مطالعه ای تحت عنوان " آیا تای چی / چی گنگ به بیماران MS کمک میکند ؟" در بریتانیا انجام شد .این مطالعه در مورد 8 بیمار انجام گرفت و پیشرفت معنی داری را در مقایسه نتایج سنجش افسردگی و تعادل بیماران و همچنین بهبود در علایمی نظیر اسپاسم ، بی حسی،اختلال در کنترل ادرار و اختلال در راه رفتن گزارش کردند . تحقیقات نشان داده است که تای چی باعث بهبود تعادل و انعطاف پذیری و کاهش خطر سقوط در بیماران مبتلا به MS شده است.