برنامه ویلچر رانی....

برنامه ویلچر رانی بیمار نوید انصاری از مسیر میدان انقلاب اسلامی تا حرم مطهر امام خمینی (ره) 18
بهمن ماه 1400