انتخاب تشکلهای مردمی برتر....

 

همایش یاران سلامت که هر ساله به منظور قدردانی از خیرین حوزه سلامت برگزار میشود ،15 اسفند 1400 نیز در دانشگاه شهید بهشتی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.
این همایش با حضور انجمنها و خیرین تشکیل شد و جناب آقای دکتر عین الهی وزیر محترم بهداشت نیز حضور داشتند .
در این همایش از  انجمنهای برتر در حوزه سلامت تقدیر و تشکر به عمل آمد که انجمن ام اس ایران نیز از جمله آنها بود