مشکلات دارویی بیماران ام اس و دیدار با رییس سازمان غذا و دارو کشور

برگزاری جلسه مشترک انجمن ام اس ایران باجناب آقای دکتر دارایی معاون غذا و‌دارو وزارت بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی
در این جلسه که صبح امروز با حضور جناب دکتر محمد علی صحرائیان نایب رئیس انجمن ام اس ایران برگزار گردید
مشکلات ونیازهای دارویی بیماران ام اس در سراسر کشور موردبحث وبررسی قرار گرفت ودر پایان مقرر گردید پیگیری واقدامات لازم از سوی سازمان غذا ودارودر این خصوص به عمل آید