انجمن ام اس ایران در نظر دارد جهت استفاده از تجارب بیماران ام اس عزیز دلنوشته های جالب و خواندنی آنها را از بیماری ام اس دریافت و در

فضاهای اطلاع رسانی (سایت، تلگرام ، اینستاگرام و وات ساپ )منتشر نماید .

از بیماران تقاضا میشود در صورت تمایل دلنوشته های خود را همراه با نام و شماره عضویت به آدرس تلگرام p_rahmani@ ارسال نماید.

لازم به ذکر است که نام و مشخصات شما به هیچ عنوان درج و اعلام نمیگردد


مسائل جنسی از نظر میزان اهمیت در ردیف مسائل درجه یک زندگی زناشویی قرار دارد. کارکرد اولیه رابطه ی جنسی زناشویی  نیز همان احساس لذت مشترک است که صمیمیت را افزایش داده، آن را عمیقتر می سازد و در برخورد با فشارهای زندگی و ازدواج، در حکم کاهش دهنده ی تنش عمل می کند. رابطه ی جنسی در اصل،  پیوند زناشویی خاصی را پدید می آورد و به ارتباط زوجین با یکدیگر شور و شوق می بخشد.  بررسیها هم نشان میدهد که شایعترین مشکل جنسی زنان مبتلا به ام اس، اختلال ارگاسم و میل جنسی می باشد که بروز اشکال درهر دو مورد اثرات منفی بر زندگی زناشویی دارد.
با توجه به اینکه در کشور ما آمار بیماران ام اس در حال افزایش است، توجه به مسایل و مشکلات این بیماران و ضرورت مداخله در زمان مناسب با توجه به  نوع بیماری، اهمیت خاصی دارد این پرسشنامه که در اختیار شما قرار میگیرد بر اساس همین هدف طراحی شده همچنین اگرنوروفیدبک و ذهن آگاهی  که یک درمان غیر دارویی و غیر تنهاجمی هست، بر عملکرد جنسی موثر باشد کمک زیادی به بیماران ام اس خواهد شد.

تحقیق زیر در جهت بهبود مشکلات جنسی در بیماران عزیز مبتلا به ام اس در مرکز تحقیقات ام اس انجام می گیرد.
این تحقیق مخصوص خانمها بوده و توسط خانم دکتر علمداری با روش نوروفیدبک سعی در بهبود این مشکلات دارد.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd84sG40N6yb0TOtcFGs2-Js4pyOaPxqH97ZO7N7dinHmnjfg/viewform?usp=sf_link