*آمادگی صد در صدی داریم در خصوص  صدور مجوزهای فعالیت در حوزه مشاغل خانگی به صورت صرفا الکترونیکی اقدام نماییم* .
 با عنایت به تاکید مقام عالی وزارت و ضرورت تسریع و تسهیل در امور و همچنین کاهش مراجعات حضوری بویژه در زمان شیوع کرونا؛ کلیه مجوزهای مشاغل خانگی صرفا به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد و مجوزهای فیزیکی فاقد اعتبار هستند. متقاضیان صدور مجوز مشاغل می توانند با مراجعه به سامانه مشاغل خانگی به آدرس mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir نسبت به ثبت نام و درخواست صدور مجور اقدام نمایند. "ام اس، دوست کوچولوی من"

 کتاب حاضر اثری از عبدالرضا ناصرمقدسی می باشد که توسط انتشارات شلاک منتشر شده است.

 این اثر شامل یک داستان کودکانه علمی مصور است که توسط دکتر مقدسی متخصص مغز و اعصاب به رشته تحریر درآمده است.
http://ketabch.in/61086961علی در لابلای نورون ها
 "علی در لابلای نورون ها"

 کتاب حاضر اثری از عبدالرضا ناصر مقدسی می باشد که توسط انتشارات شلاک منتشر شده است.

 این کتاب یک داستان مصور کودکانه است که توسط عبدالرضا ناصر مقدسی متخصص مغز و اعصاب برای رده سنی کودکان نگاشته شده است.

 این کتاب نوعی جستجوی کودکانه برای حل یک مشکل است، مشکلی که می تواند خانواده و یا جامعه ای را به خود دچار سازد.

 این مشکلات حل نخواهند شد مگر اینکه روح کودکانه ای در ما باشد که بی هیچ واهمه ای خود را به اقیانوس بزند تا آن مروارید ناب را بیابد.
http://ketabch.in/61087571