روز جهانی سال 99

روز جهانی سال 99

جهت دریافت صحبتهای آقای هوشمند مدیر عامل انجمن ام اس ایران در مورد روز جهانی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کامل فیلم کوتاه روز جهانی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت موشن گرافیک روز جهانی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کامل اقدامات انجمن ام اس ایران در سال 99 اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت پیام آقای دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی به مناسبت روز جهانی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت مصاحبه رادیویی جناب آقای دکتر معتمد و دو بیمار ام اس اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت فیلم حضور جناب آقای دکتر صحراییان در شبکه 4 سیما به مناسبت روز جهانی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت فیلم حضور جناب آقای دکتر معتمد در شبکه 1 سیما به مناسبت روز جهانی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت فیلم حضور سرکار خانم دکتر ابوالفضلی در شبکه سلامت  سیما به مناسبت روز جهانی اینجا کلیک نمایید

Date

18 بهمن 1399

Tags

روز جهانی