روز جهانی سال 1400

روز جهانی سال 1400

جهت دریافت فایل اطلاعیه روز جهانی ام اس در سال 1400 اینجا کلیک نمایید

 جهت بارگذاری فایل مورد نظر کلیک نمائید.

 صحبتهای جناب  آقای دکتر صحراییان به مناسبت روز جهانی ام اس اینجا کلیک نمایید 

صحبتهای جناب آقای هوشمند به مناسبت روز جهانی ام اس اینجا کلیک نمایید 

صحبتهای جناب آقای دکتر عظیمی به مناسبت روز جهانی ام اس اینجا کلیک نمایید

صحبتهای جناب آقای دکتر مقدسی به مناسبت روز جهانی ام اس اینجا کلیک نمایید

رادیو اس ام اس به مناسبت روز جهانی اینجا کلیک نمایید 

جهت دریافت ویزه برنامه دستان هنر اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت برنامه اطلاع رسانی از بیماری ام اس اینجا کلیک نمایید

جهت اطلاع از مراسم دوچرخه سواری اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت کلیپ دوچرخه سواری اینجا کلیک نمایید

جهت اطلاع از برنامه و مسابقه پیاده روی اینجا کلیک نمایید

جهت اطلاع از برنامه پوستر سازی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت برنامه جنگ شادی اینجا کلیک نمایید 

جهت دریافت برنامه از ام اس تا اورست تهیه شده توسط خبرگزاری صدا و سیما اینجا کلیک نمایید 

جهت دریافت مصاحبه با جناب آقای مرادی مدیرعامل انجمن ام اس استان خوزستان (شوشتر) به مناسبت روز جهانی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت مصاحبه با جناب آقای عمادی مدیرعامل انجمن ام اس استان مازندران (ساری) به مناسبت روز جهانی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت مصاحبه با سرکار خانم پیدا مدیرعامل انجمن ام اس استان خراسان شمالی به مناسبت روز جهانی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت مصاحبه با سرکار خانم شاکری مدیرعامل انجمن ام اس استان گلستان (گرگان) به مناسبت روز جهانی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت مصاحبه با سرکار خانم معمارزاده مدیرعامل انجمن ام اس استان چهرمحال و بختیاری(شهرکرد) به مناسبت روز جهانی اینجا کلیک نمایید

 

Date

05 اسفند 1399

Tags

روز جهانی