اعضاء هیات مدیره

راه های حمایت از انجمن

راه های حمایت از انجمن

آسانترین مسیریاری:

 

واریز از طریق اپلیکیشن آپ و کد دستوری     #2223*4*733*

واریز از طریق اپلیکیشن تاپ و کد دستوری     #2223*780*

واریز از طریق اپلیکیشن سکه 

واریز از طریق اپلیکیشن باد صبا

 


کمکهای  آنلاین : 

https://link2pay.ir/pay/MS

واریز از طریق درگاه پرداخت بانک ملت :

 https://echarity.bankmellat.ir/echarity/payment/DoPayment.aspx?ItemId=24

 

واریز از طریق درگاه پرداخت بانک تجارت :

 


شماره حساب ها:

شماره حساب 0100449389003 بانک صادرات شعبه وصال شیرازی

شماره حساب 1414 بانک شهر

شماره حساب 6254194274 بانک ملت

شماره حساب 0216793716009 بانک ملی

شماره کارت: 5971-9014-6919-6037 بانک صادرات

 

Date

27 خرداد 1399

Tags

راه های همیاری با انجمن