اعضاء هیات مدیره

سر و صداهای بدن چه معنایی دارند؟

سر و صداهای بدن چه معنایی دارند؟

 ?سر و صداهای بدن چه معنایی دارند؟ از قاروقور شکم تا ترق تروق مفصل ها

?قاروقور کردن شکمدر اثر عبور غذا، مایعات و گاز از روده ها در حین فرآیند گوارش ایجاد می شود
.?وزوز کردن و زنگ زدن گوشاین مشکل با بالا رفتن سن بیشتر رخ می دهد و گرچه گاهی علت بروز آن می تواند کاهش شنوایی باشد
?ترق تروق کردن مفصل هادور مفصل ها یک مایع روان ساز طبیعی وجود دارد و با حرکت دادن بدن خود حباب هایی درون این مایع تشکیل می شود که وقتی می ترکند صدای ترق تروق می دهند.
?سوت کشیدن بینیعلت سوت کشیدن بینی در اغلب موارد انباشت مخاط، احتمالاً بر اثر سرماخوردگی است که باعث می شود هوا به شکلی غیر طبیعی در بینی جریان پیدا کند.
?صدای ترق در سرنظریات متعددی درباره ی علت این مسأله مطرح شده از جمله تشنج های جزئی، میگرن، اضطراب یا حرکت بخش هایی از گوش
?تق تق کردن فکعلت این مسأله معمولاً به دیسک های غضروفی ای مربوط می شود که استخوان های فک را می پوشانند.
?دندان قروچهعلت دندان قروچه ممکن است اضطراب، خواب منقطع، افتادگی دندان یا غیر طبیعی بودن نحوه ی قرارگیری دندان ها روی هم باشد

Date

09 تیر 1399

Tags

ام اس