معاونت توانبخشی انجمن ام اس ایران

معاونت توانبخشی انجمن ام اس ایران

ابوالقاسم نجفی

تحصیلات: کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

Date

23 آبان 1400

Tags

مدیران انجمن ام اس