مدیر عامل

مدیر عامل

عبدالحسین هوشمند

  تحصیلات : کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی

Date

23 آبان 1400

Tags

مدیران انجمن ام اس