متن پیام دکتر محمد علی صحراییان به مناسبت روز جهانی ام اس

پیام دکتر محمدعلی صحرائیان نایب رئیس انجمن ام اس ایران به مناسبت روز جهانی ام اس دنیای بدون ام اس را فریاد بزنیم

نحوه استفاده از وسایل کمک حرکتی۲

نحوه ساخت وسایل کمک حرکتی گونه ایست که برای حرکت افرادی که دارای مشکل حرکتی بوده مناسب می باشد . استفاده از این وسایل شاید به زمانهای بسیار دور بر می گردد. مطالعات نشان میدهد که در زمان قدیم باستان از اینگونه وسایل بطور ساده و ابتدایی جهت راه رفتن کمک می گرفتند . واقعیت این است که همه مشکالت راه رفتن اختصاصاً با روشهای جراحی ، دارویی و .. درمان نمی شود استفاده از موارد فوق به منظورآموزش و تسریع در درمان و حرکت می باشد .

مناسب سازی اماکن عمومی برای افراد دارای ناتوانی

مناسب سازی یعنی ایجاد محیط های بدون مانع و یا تسهیل دسترسی برای همه و اینکه شرایطی برای افراد جامعه فراهم گردد که با هر شرایط فیزیکی قادر باشند تا آزادانه و بدون مانع و خطر در محیط پیرامون خود به رفت و آمد ادامه دهند و از امکانات جامعه با در دسترس بودن آن برخوردار گردند.شاید به توان گفت انجام امور و حضور در جامعه را عمدتا محیط زندگی افراد ناتوان تعیین می کند و این باور را داشته باشیم که عامل ناتوانی جسمی نمی تواند دلیل بر عدم بهره گیری از امکانات فضای شهری باشد و بر این موضوع واقف می باشیم که اکثر شهرهای بزرگ میهنمان با این مشکلات روبرو می باشد و طراحی شهر به گونه ای است که افراد دارای ناتوانی از حضور در جامعه و مشارکتهای اجتماعی منفک می گردند و محکوم به حاشیه زیستی می گردند.

ضرورت مشارکت خانواده در امور توانبخشی فرد دارای ناتوانی

همه براین باور هستیم گرچه گزارشات در مورد آمار افراد دارای ناتوان موثق نمی باشند و ضرورت درستی یک آمار دقیق در این زمینه نیاز می باشد ولیکن وجود همینی تعداد افراد دارای ناتوانی می تواند نقش مهمی از نظر اقتصادی ، اجتماعی، عاطفی و بهداشت درمانی بر روی خانواده هایشان و برجامعه وارد نماید. برابر بررسی های بعمل آمده خدمات موجود نمی تواند جوابگوی همه نیازهای این قشر از جامعه باشد. به خصوص افرادی که امکان دسترسی توانبخشی برای آنان میسر نمی باشد به ویژه افرادی که در روستاها و یا در شهرهای کوچک و یا در حاشیه ی شهرهای بزرک زندگی می نمایند.

بیمه سروش امید ایرانیان

متعلق به انجمن ام اس ایران در خصوص ارائه خدمات و مشاوره دررشته های بیمه ای

همایش انجمن ام اس

معرفی کلیه همایشهای

مربوط به ام اس

رادیو ام اس

دانستنیهای ام اس در رادیو ام اس

آموزش کلیه مطالب ام اس

آخرین مطالب

در این بخش آخرین اخبار و جدیدترین مطالب انجمن را مشاهده میکنید