1395-05-26 10:27
آشنایی با کاردرمانی
تاریخچه کاردرمانی در جهان و ایران ...

بسمه تعالی

آشنایی با کاردرمانی

تاریخچه کاردرمانی در جهان و ایران

کاردرمانی در اوایل دهه 1910 بعنوان یک روش درمانی در جامعه امریکا مطرح و از سال 1917 انجمن کاردرمانی امریکا( AOTA) پایه ریزی گردید و عنوان کاردرمانی در سال 1920 بطور رسمی نامگذاری شد. در جنگ جهانی اول با افزایش تعداد مجروحان جنگی نیروی نوسازی (یک دوره برای کمک های کاردرمانی و فیزیوتراپی) توسط  یک جراح  عمومی استخدام شدند . بین سالهای 1920 تا 1917 بر تعداد مجروحان در بیمارستان افزوده می شد و موقعیت نیروهای نو سازی بیشتر بدست زنان صورت گرفت. پس از جنگ در جهت حفظ افراد در تخصص خود تلاش هایی صورت گرفت و تاکید حرفه از ایجاد رضایت مندی نوعدوستانه زمان جنگ به ایجاد رضایت مندی مالی، تخصصی، شخصی از طریق درمانی تغییر یافت و جلسات درمانی، تمرینات، برنامه های آموزش استاندارد شدند با استفاده از این روش ها وجود کاردرمانی در دهه 1920فراهم گردید.فدراسیون جهانی کاردرمانی (WFOT) روز 27 اکتبر برابر 5 آبان ماه را بعنوان روز جهانی کاردرمانی انتخاب نموده است. رشته کاردرمانی قبل از انقلاب در ایران باحضور کاردرمانگران دانمارکی و هلندی که از سوی سازمان بهداشت جهانی جهت تربیت تکنسین کاردرمانی به بیمارستان شفایحیان تهران در سال 1348 اعزام شده بودند آغاز گردید. پس از آن برنامه کارشناسی این رشته مصوب و دانشکده رفاه اجتماعی (دانشگاه علوم پزشکی ایران) دانشجوی کارشناسی کاردرمانی تربیت نمود. نیاز روز افزون این موجب گردید که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه های استانی همچون اصفهان، شیراز، اهواز، تبریز، سمنان، همدان، اراک و ... دانشجوی کاردرمانی تربیت نمایند. در سال 1390 وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی مجوز تاسیس مطب های کاردرمانی را صادر کرد که این روز از سوی انجمن کاردرمانی ایران در ایران روز کاردرمانی نامگذاری گردید. این رشته از زیر مجموعه های علوم پزشکی است که وظیفه آن بررسی و ارزیابی توانائیها، درمان و آموزش افراددارای ناتوانی است که دراثرسکته هایمغزی،بیمارهایمختلف،تصادف،جنگ،عقب ماندگی ذهنی و ... دچار ناتوانی گردیده اند.متخصصان کاردرمانی همچون دیگر رشته های توانبخشی با تسلط کافی با علوم مختلف فیزیولوژی، آناتومی، روان شناسی قادر می باشند که یک برنامه درمانی جهت بیماران ارائه نمایند در کار درمانی بیماری و تاثیرات آن در تمام ابعاد مختلف زندگی فرد مورد بررسی و توجه قرار میگیرد و هدفبالا بردن استقلال و افزایش سطح توانمندی بیمار برای انجام فعالیتهای روزمره اجتماعی و مهارتهای زندگی می باشد.

تعریف کاردرمانی

برابر تعریف انجمن کاردرمانی آمریکا در سال 1981، کاردرمانی علم و هنر استفاده از فعالیت هدفمند در افراد مبتلا به بیماری با ضایعات جسمی، اختلال در عملکرد های روانی، اجتماعی، ناتوانی های رشدی، اختلالات یادگیری و سالمندان به منظور پیشگیری از ناتوانی، حفظ حداکثر استقلال و کسب سلامتی می باشد.

فرآیند اجرایی کاردرمانی

1-  ارجاع 2- ارزیابی 3- تعیین اهداف و برنامه های درمانی 4- ارزیابی مجدد

ارجاع:  از طریق پزشکان و سایر همکاران تیم توانبخشی و یا  حضور خود بیمار صورت می پذیرد.

ارزیابی : از طریق روشهای گوناگون ، تستهای خاص ، مشاهده، مصاحبه و اطلاعات پزشکی موجود در پرونده می باشد. معمولاً در ارزیابی کاردرمان مواردی همچون ارزیابی خستگی ، سطح توانایی، ارزیابی قدرت عضلانی،ارزیابی دامنه حرکتی ،ارزیابی حسی،ارزیابی تعادل،ارزیابی هماهنگی ،ارزیابی مهارتهای و مراحل رشد حرکتی، ارزیابی فعالیتهای روزانه زندگی، ارزیابی حرکات اضافی در فرد، ارزیابی راه رفتن، ارزیابی تغییر شکلهای موجود، ارزیابی ظرفیت تحمل، روحی روانی، ارزیابی شناختی، مهارتی، وسایل کمکی قابل استفاده، استقلال  فرد و ... مورد توجه و انجام قرار می گیرد.

اهداف و برنامه های درمانی: هدف اصلی در کاردرمانی با لا بردن استقلال عملکردی فرد دارای ناتوانی می باشد که تاکید بر افزایش قدرت عضلانی، هماهنگی، تعاد ل، افزایش دامنه حرکتی، افزایش شناختی، جلوگیری و رفع تغییر شکلها، افزایش تحمل، اصلاح شرایط خانه با توجه به ناتوانی فرد، کاهش و حذف حرکات اضافی، ارتقاءحرکتی  و استقلال فرد ناتوان، اصلاح راه رفتن و ... می باشد

ارزیابی مجدد:معمولا پس از دوره درمانی  ارزیابی از وضعیت بیمار بعمل می آید و منظور اصلی مقایسه وضعیت فرد با قبل از برنامه درمانی می باشد که آیا نسبت به زمان پذیرش تغییرات مورد نظر بوجود آمده است یا خیر.

نکاتی که در کاردرمانی مورد توجه قرار می گیرد.

-       همکاری نزدیک با تیم توانبخشی

-       در صورت نیاز بیمار را به بخشهای دیگر توانبخشی ارجاع داده  می شود.

-       آموزش به فرد دارای ناتوانی و خانواده وی در خصوص رفع نیازهای روزانه زندگی

-       انجام بازدید از منزل فرد دارای ناتوانی جهت استفاده از وسایل و فضاهای منزل با توجه به شرایط فردو بهبود کیفیت زندگی

-       در اختیار قرار دادن وسایل کمک توانبخشی و نحوه استفاده از آن

-       در صورت نیاز مطالب آموزشی در اختیار آنان قرار می گیرد.

-       فراهم آوردن مشارکت اجتماعی و حضور بیشتر افراد دارای ناتوانی در جامعه

-       کمک به فرد برای ایجاد تطابق های لازم در امور اجتماعی

-       ارزیابی فرد جهت برنامه های آموزش حرفه ای

حیطه های کاری کاردرمانی

-       کاردرمانی در اختلالات نورولوژی کودکان مانند فلج مغزی و ...

-       کاردرمانی در اختلالات نورولوژی بزرگسالان مانند سکته مغزی ، ام اس و ..

-       کاردرمانی در اختلالات روانپزشکی کودکان مانند اوتیسم، پیش فعالی

-       کاردرمانی در اختلالات روانپزشکی بزرگسالان مانند افسردگی،اسکیزوفرنی

-       کاردرمانی در ضایعات ارتوپدی

-       کاردرمانی در افراد کم توان ذهنی

-       دیگــر موارد

                                                                                                                                                     ابوالقاسم نجفی

                                                                                                                                            کارشناس ارشد فیزیوتراپی

نظر شما