1396-04-12 08:35
آیا داروهای پائین آورنده چربی خون نقشی در بیماری ام اس دارند؟
صحبت ما در مورد داروهای پائین آورنده چربی خون- از دسته استاتین ها- است که یقیناً شما حداقل با یکی ...

 

 

آیا داروهای پائین آورنده چربی خون نقشی در بیماری ام اس دارند؟

 

صحبت ما در مورد داروهای پائین آورنده چربی خون- از دسته استاتین ها- است که یقیناً شما حداقل با یکی از آنها آشنا هستید: آتوروستاتین، سیم وستاتین و ...مطالعات مختلفی انجام گرفت تا نقش این داروها را در بیماری ام اس اثبات یا رد کند. یکی از این مطالعات، مطالعه فاز 2 بود که در لندن انجام گرفت و نقش داروی سیم وستاتین را بر 140فرد مبتلا به ام اس نوع پیشرونده ثانویه مورد بررسی قرار داد. نتیجه این مطالعه این بود که آنها داروی سیم وستاتین را با دوز بالا مصرف کرده بودند کمتر دچار ً کاهش حجم مغز ً (آتروفی مغز) شدند و در واقع میزان از دست رفتن حجم مغز در این گروه در حد قابل توجهی کمتر از گروهی بود که دارو استفاده نکرده بودند. این گروه همچنین از توانمندی و کیفیت زندگی بالاتری برخوردار بودند.

پس از اعلام نتایج فوق ، مطالعه وارد فاز III شد که این بار بر روی 1180 فرد مبتلا به ام اس نوع پیشرونده ثانویه انجام می گیرد و 6 سال ادامه خواهد داشت.

ازآنجاکه در حال حاضر درمان تائید شده ای برای ام اس نوع پیشرونده ثانویه وجود ندارد و ضمناً داروهائی که بتوانند به حفظ حجم مغز کمک کنند بسیار اندک هستند، در صورتیکه سیم وستاتین- داروئی ارزان قیمت و در دسترس از فاز III تحقیقات هم رو سفید بیرون بیاید، امید بزرگی برای خانواده ام اس محسوب میشود.

 

نظر شما