1396-04-31 09:26

آیا داروی ً اکرلی زوماب ً برای همه مبتلایان به ام اس پیشرونده اولیه مفید است؟

 

چندی قبل از طریق همین سایت، مژده دادیم که اولین داروی ام اس پیشرونده اولیه در تاریخ آوریل 2017 از سازمان غذا و داروی امریکا -FDA- تائیدیه ورود به بازار امریکا را گرفت. از آنجاکه برای این نوع ام اس تا به حال داروی موثری وجود نداشته این خبر همه خانواده ام اس را به وجد آورد. ما پزشکان متخصص مغز و اعصاب هم به مبتلایان به این نوع ام اس که مراجعه میکردند، این مژده را می دادیم و میدهیم که بالاخره برای آنان هم داروئی پیدا شد . نام این داروی ً تازه به دنیا آمده ً اکرلی زوماب است که بصورت  تزریق های داخل رگی هر 6 ماه استفاده میشود.

علاوه بر ام اس نوع پیشرونده اولیه، این دارو برای انواع حمله ای بیماری نیز موثر بوده است بطوریکه قادر است تعداد سالیانه حملات بیماری را کاهش دهد، فعالیت بیماری را در MRI کم کند و پیشرفت بیماری را هم کند نماید.

در حال حاضر آژانس داروئی اروپا (EMA) در حال بررسی این داروست و در آینده تصمیم این آژانس هم در مورد مصرف دارو در اروپا، اعلام خواهد شد.

آیا همه مبتلایان به ام اس نوع پیشرونده از این دارو سود می برند؟

 

در همه مطالعات تحقیقاتی، ابتدا دارو در گروههای خاص و محدود مورد مطالعه قرار می گیرد و در صورت موفق شدن آن برای آن گروه خاص، ممکن است در سایر گروهها هم آزمایش شود. داروی اکرلی زوماب هم فقط در آن دسته از مبتلایان به ام اس پیشرونده اولیه بررسی شد که 55-18 سال سن داشتند و قادر بودند به تنهائی و بدون کمک یا با کمک یکطرفه (عصا) و یا کمک دو طرفه (واکر) راه بروند. به عبارت دیگر درآن دسته از مبتلایان که توانائی کمتر از این داشتند، آزمایش نشده و لذا در حال حاضر نمی دانیم که در گروه اخیر هم ممکن است موثر باشد یا خیر.

همه با هم منتظر ورود این دارو به بازار داروئی کشورمان هستیم چراکه یقیناً گروههائی از مبتلایان عزیز ما از آن سود خواهند برد.

 

نظر شما