1396-07-01 12:27
حضور دکتر محمدعلی صحرائیان نایب رئیس انجمن ام اس ایران در جهرم
حضور دکتر محمدعلی صحرائیان نایب رئیس انجمن ام اس ایران در جهرم و معاینه تعدادی از مبتلایان به ام اس اعضای انجمن ام اس جهرم

حضور دکتر محمدعلی صحرائیان نایب رئیس انجمن ام اس ایران در جهرم و معاینه تعدادی از مبتلایان به ام اس اعضای انجمن ام اس جهرم

کامبیز سهرابی مدیر عامل انجمن ام اس شهرستان جهرم از حضور
 دکتر محمدعلی صحراییان نایب رییس انجمن ام اس ایران و معاینه تعداد 60 نفر از مبتلایان به  ام اس جهرم در محل این انجمن و درمانگاه امام رضا (ع) و بیمارستان پیمانیه خبر داد.

همچنین در ضیافت شامی که توسط انجمن ام اس جهرم برگزار شد  دکتر محمد علی صحراییان نایب رییس و سرکار خانم فاطمه هاشمی مدیر مددکاری و خدمات اجتماعی انجمن ام اس ایران به عنوان میهمان ویژه حضور داشتند.

نظر شما