1396-07-11 08:59

نتایج تحقیقی دیگر در خصوص نقش ویروس EBV در ابتلا به ام اس

 

همانگونه که بارها و بارها در سایت ما و یا منابع دیگر خوانده اید، هنوز علت اصلی بیماری ام اس مشخص نیست اما به نظر می رسد که عوامل ژنتیک و محیطی هر دو دست به دست هم میدهند تا یک فرد مبتلا به ام اس شود. اینکه دقیقاً کدام ژن ها و کدام عامل یا عوامل محیطی مقصر اصلی هستند هنوز مشخص نیست اما می توان گروهی از ژن ها و عوامل محیطی را متهم ردیف اول تصور کرد. در مورد عوامل محیطی در مطالب گذشته سایت ما، به تفصیل خوانده اید در اینجا فقط اشاره می کنیم که مهمترین عوامل محیطی، کمبود ویتامین D ، ویروس EBV و سیگار هستند و همه متفق القولند که این سه عامل به احتمال بسیار زیاد فردی را که به لحاظ ژنتیک استعداد ابتلا به ام اس دارد، مستعدتر می کنند.

موضوع صحبت امروز ما، نتایج تحقیقی است که توسط متخصصین در دانشگاه کالیفرنیا (والبته با کمک همکارانشان در دانشگاههای دیگر) انجام شده و هدف آن بررسی نقش ویروس EBV در ابتلا به ام اس بوده است. در این مطالعه خون افراد از نژاد سفید و سیاه از نظر وجود آنتی ژن EBV (EBNA-1 ) بررسی شد و نتایج به این شکل اعلام شد که افرادی که این آنتی ژن را در خون خود داشتند صرفنظر از نژاد، با احتمال بیشتری به ام اس مبتلا شده بودند.

اگرچه نتیجه این مطالعه هنوز قطعی نیست اما بر شواهد موجود دال بر نقش ویروس EBV در ابتلا به ام اس- به عنوان یکی از عوامل محیطی- می افزاید.)

نظر شما