1396-07-22 10:49
 اطلاعیه

طبق اطلاعیه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درصورت تماس افرادی به عنوان نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعب با مبتلایان به ام اس جهت دریافت اطلاعات شخصی بیماران از پاسخگویی و دادن اطلاعات شخصی به این افراد اجتناب نموده و منتظر اطلاعیه این وزارتخانه جهت ثبت مشخصات فردی در سامانه وزارتخانه مزبور  بمانید.

نظر شما