1396-07-23 10:09

 

نقش اضطراب و افسردگی در التهاب مغز مبتلایان به MS

 

خلاصه:

مطالعه جدیدی در مورد نقش اضطراب و افسردگی در ایجاد التهاب مغز انجام گرفته است. در این مطالعه 405 فرد مبتلا به ام اس شرکت کردند. نتیجه حاصل از این بررسی نشان داد که آن گروه از مبتلایان که در MRI مغز فعالیت بیماری را نشان داده بودند به درجات بالاتر اضطراب و افسردگی مبتلا بودند صرفنظر از اینکه دچار حمله بیماری هم شده بودند یا خیر. از طرف دیگر زمانی که MRI این افراد نشان داد که فعالیت التهابی بیماری خاموش شده است، تغییرات خلقی فوق هم بهبود یافته بود. نکته دیگر حاصل از این مطالعه این بود که افرادی که در عرض 6 ماه پس از شروع مطالعه دچار حمله بیماری شده بودند درجات بالاتری از اضطراب یا افسردگی را در زمان شروع مطالعه داشتند. علاوه بر این ها، مشخص شد که در زمان اضطراب و افسردگی برخی پروتئین های سیستم ایمنی نظیر اینترلوکین ها در مایع مغزی- نخاعی افزایش می یابد و این مسئله رابطه این دو اختلال روحی را با سیستم ایمنی نشان میدهد.

اگرچه بر اساس ذخائر اطلاعاتی امروز، بین دو اختلال اضطراب و افسردگی و عملکرد سیستم ایمنی باید رابطه ای وجود داشته باشد اما هنوز بدرستی نمی توان گفت که کدام علت و کدام معلول است. آیا این اختلالات روحی افراد است که بر التهاب مغز اثر میگذارد و یا برعکس ضایعات التهابی مغز است که اختلالات فوق را ایجاد میکند. اما هر کدام که علت یا معلول باشند، سلامت روان آنقدر حائز اهمیت است که همه افراد جامعه بخصوص مبتلایان به بیماری های خود ایمن نظیر ام اس ملزم هستند در بدست آوردن یا حفظ آن تلاش کنند.

 

نظر شما