1396-07-26 09:55
دکتر محمدعلی صحراییان نایب رئیس انجمن MS به سمت معاون تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شدند.
دکتر محمدعلی صحراییان نایب رئیس انجمن MS به سمت معاون تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شدند.

انجمن ام اس ایران انتصاب جناب آقای دکتر محمدعلی صحرائیان به عنوان معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی تهران را به ایشان تبریک گفته و برای این دانشمند ارزنده در مسئولیت جدید آرزوی توفیق روزافزون در خدمت به علم و جامعه علمی کشور را دارد.

انجمن ام اس ایران

نظر شما