1396-08-03 08:07
اطلاعیه
مسابقه دارت

برگذاری مسابقات دارت به مناسب هفته تربیت بدنی با همکاری اداره ورزش وهیت ورزشی بیماران خاص .وانجمن ام اس شهرستان شوشتر که دراخر به نفراول تا سوم حکم قهرمانی اهدا شد
باتشکر مرادی دبیرهیت ورزشی

نظر شما