1396-08-09 10:43
تایید داروی خوراکی کلادریبین توسط اروپا
همانطور که قبلا هم گفته شد سال ۲۰۱۰نتایج مطالعات اولین داروهای خوراکی ام اس یعنی کلادریبین و فینگولیمود برای تایید و ورود به بازار دارویی به سازمان غذا و داروی امریکا یا FDA داده شد...

تایید داروی خوراکی کلادریبین توسط اروپا

همانطور که قبلا هم گفته شد سال ۲۰۱۰نتایج مطالعات اولین داروهای خوراکی ام اس یعنی کلادریبین و فینگولیمود برای تایید و ورود به بازار دارویی به سازمان غذا و داروی امریکا یا FDA داده شداما در ان زمان کلادریبین به علت احتمال بروز سرطان و نیاز به مطالعات بیشتر مورد  تایید قرار نگرفت و فینگولیمود مجوز ورود به بازار گرفت. اما مطالعات مربوط به کلادریبین ادامه یافت و بالاخره بعداز ۷ سال ادامه مطالعات دارو مجوز ورود گرفت و مشخص شد که این دارو ریسک بدخیمی ها را بیشتر نمی کند.

قرص خوراکی کلادریبین برای ام اس نوع عود کننده بهبود یابنده استفاده می شود و با توجه به قدرت و تاثیر فراوان دارو بیشتر در کسانی استفاده میشود که بیماری انها خیلی فعال بوده و یا به خط اول درمان پاسخ ندادند.

نکته بسیار مهم و جالب در مورد دارو راحتی مصرف ان است به طوری که بیمار ابتدا حدود یک هفته قرص را مصرف می کند و حدود یک ماه بعد مجددا یک هفته قرص را مصرف می کندو تا یکسال بعد نیاز به مصرف دارو ندارد و مجددا بعد از گذشت یکسال این کار را یکبار دیگر تکرار  می کند، یعنی در کل بیمار حدود ۱۰ روز در سال اول و ده روز در سال دوم دارو مصرف می کند . جالب این است که  بیمار نیاز به مصرف دارو تا چهار سال ندارد و اکثر بیماران شرکت کننده در مطالعه تحقیقاتی دارو تا چهار سال کنترل بودند و حمله یا پلاک جدید در ام ار ای نداشتند.

(به نقل از کانال تلگرام دکتر عظیمی)

نظر شما