1396-08-09 10:46
 تصویر نامه مدیربازاریابی و فروش شرکت قطارهای رجا

تصویر نامه مدیربازاریابی و فروش شرکت قطارهای رجا به جناب آقای هوشمند مدیر عامل انجمن ام اس ایران در خصوص استفاده از تخفیفات این شرکت.

نظر شما