1396-09-27 19:07

اطلاعیــــــه فــــــوری سفر زیارتی به مشهد مقدس
 
احتراما،حسب تقاضای تعدادی ازاعضاءمحترم،انجمن ام اس ایران، بر اساس تفاهم نامه تنظیمی با شرکت      مسافرتی ایران، تمهیداتی برای اعضاءوهمراهان گرامیتان با قطار به مشهد مقدس با قیمت یکصدهزار تومان به ازاءهر نفر در تاریخهای ذیل فراهم نموده است .(بلیط رفت و برگشت به صورت رایگان با مساعدت ریاست محترم بنیاد مستضعفان تهیه گردیده است )
تاریخ رفت ۸ دیماه  تاریخ برگشت ۱۱ دیماه.
تاریخ رفت ۲۲ دیماه تاریخ برگشت ۲۵ دیماه.
تاریخ رفت ۶ بهمن‌ماه تاریخ برگشت ۹ بهمن‌ماه.
 تاریخ رفت ۲۰ بهمن‌ماه تاریخ برگشت ۲۳ بهمن‌ماه.
تاریخ رفت ۴ اسفندماه تاریخ برگشت ۷ اسفندماه.
تاریخ رفت ۱۸ اسفندماه تاریخ برگشت ۲۱ اسفندماه.
مزید اطلاع است، با توجه به محدودیت زمان، از متقاضیانی که تمایل به این سفر معنوی را دارند خواهشمند است حداکثر تا روز دوشنبه ۴ دیماه با شماره 88800335 و یا شماره موبایل 09193694946 آقای آریانپور (نماینده آژانس ایران ) تماس حاصل و بر اساس تاریخهای فوق الذکر نسبت به ثبت نام اقدام نمائید.               
ضمناً :
1- ظرفیت در تاریخ ها ذکر شده به تعداد حداکثر ۱۰۰نفر پیش بینی گردیده است.
2- ازآنجائیکه تعداد زیادی از اعضاء محترم فاقد کانال تلگرام می باشد. واطلاع رسانی به آنها امکان پذیر نخواهد بود  تقاضا می شود سایرین مراتب را به اطلاع دیگران برسانند تا ازاین سفر معنوی بهره مند شوند.  
3- ضروریست پس از ثبت نام مراتب را با شماره ۶۶۹۵۱۱۸۷ داخلی ۱۲۵ خانم شاملو اطلاع دهید.
4- ساعت رفت و برگشت متعاقباً به اطلاع می رسد.

مدیریت امور مشارکت های مردمی انجمن ام اس ایران

نظر شما