1396-10-05 13:59
صحبت های جناب آقای هوشمند مدیر عامل انجمن ام‌اس ایران در مراسم اختتامیه المپیاد ورزشی مبتلایان به ام‌اس سراسر کشور
صحبت های جناب آقای هوشمند مدیر عامل انجمن ام‌اس ایران در مراسم اختتامیه المپیاد ورزشی مبتلایان به ام‌اس سراسر کشور

 صحبت های جناب آقای هوشمند مدیر عامل انجمن ام‌اس ایران در مراسم اختتامیه المپیاد ورزشی مبتلایان به ام‌اس سراسر کشور

نظر شما