1396-10-05 14:00

درباره ً ذخیره شناختی ً چه میدانید؟


بدون شک شما هم زمانی یا زمانهائی از خود پرسیده اید که چرا دو فرد که هم سن و سال هستند یا دو شخص مبتلا به یک بیماری، از نظر توانمندی های ذهنی متفاوت هستند. محققین دریافته اند که تحصیلات دراز مدت و یا بهتر بگوئیم ً یادگیری مداوم ً و انجام مشاغل فکری می توانند اثر مخرب سن و یا بیماری را کاهش دهند. به عبارت دیگر باوجودیکه همه افراد با افزایش سن و یا ابتلا به برخی بیماریها دچار کاهش فعالیت های مغزی می شوند اما هرچه ً ذخیره شناختی ً فرد بیشتر باشد، این تغییرات مضر کمتر خواهد بود.
چه کنیم تا  ً ذخیر شناختی ً ما افزایش یابد.
پرواضح است که هرگز نمیتوان به عقب برگشت و مثلا مغز 60 ساله را به دوران 20 سالگی خودش برگرداند اما این ممکن است که در هر سنی ذخیره شناختی فرد را افزایش دهیم. فعالیت هائی که ذهن شما را درگیر کند، خلاقیت شما را افزایش دهد، شما را به تفکر وادار کند و ً مهارت های حل مسئله ً را در شما تقویت کند همگی می توانند ذخائر شناختی شما را بالا ببرند. علاوه بر راهکارهائی که با شغل شما مرتبط میشوند سرگرمی هائی مانند ًخواندن ً ، ً نویسندگی ً ، ًبازی های فکری ً ، ً نقاشی ً  ً معماها و پازل ها ً همه و همه ذخیره شناختی شما را بالا میبرند و این چیزی شبیه ذخیره کردن پول در بانک است . راهکار دیگری هم برای افزایش این ذخائر وجود دارد و آن هم افزایش تداخلات اجتماعی است مثلاً معاشرت خود را با افرادی که دوستشان دارید افزایش دهید و در فعالیت های دسته جمعی و گروهی شرکت کنید.
در یک کلام هر آنچه سبب ورزش ذهن شود، اثرات مخرب سن و یا بیماری ام اس را کاهش می دهد و هرچه شما سلامت ذهنی خود را افزایش دهید در واقع سلامتی عمومی خود را بالا برده اید و در نتیجه با احساس بهتری زندگی خواهید کرد.

نظر شما