1393-07-30 09:36

به نام خدا

  • تاریخچه توانبخشی در جهان

 

شاید بتوان آغاز توانبخشی را پس از جنگ جهانی دوم به علت مواجه شدن جوامعی همچون اروپا، آمریکا با تعداد فراوان معلول و اپیدمی فلج اطفال که موجب نگرانی عمومی گردید موضوع توانبخشی مورد نظر و توجه قرار گرفت . بر اساس نیاز ، جامعه پزشکی را برآن داشت تا نسبت به این موضوع بی تفاوت نبوده و برای افزایش کیفیت زندگی و استقلال این افراد توجه و برنامه ریزی نمایند . اولین مرکز توانبخشی در بیمارستانی وبل ویو(2) در بندر نیویورک توسط دکتر هاواردراسک (3) تأسیس گردید و دکتر راسک بعنوان پدر طب توانبخشی شناخته شده است

این اولین گام در ایجاد رشته توانبخشی Medical Rehabilitation یا طب فیزیکی Physical medicine بود او بر این نکته تأکید می نمود که بیماران نباید در دوره نقاهت غیرفعال بمانند با گذشت زمان و پیشرفت طب ، برخی از اطباء و دانشمندان بطور تجربی در مورد تأثیر درمانی گرما ، آب، ماساژ،و ورزش به نتایجی مهمی دست یافته اند.

1-Relabilitation 2- Bell/view 3- Howard rusk

                       

  • تاریخچه توانبخشی در ایران

ایران نیز همچون دیگر کشورها تجربیاتی بسیارقدیم در این خصوص را دارا می باشد. به گونه ای که ابوعلی سینا از اولین دانشمندانی بوده که بیماران را تشویق به استفاده از درمانهای فیزیکی همچون ماساژ، گرمادرمانی ، می نموده است . قابل ذکر است که از سالیان بسیار دور بهره مندی از آبهای معدنی جهت درمان و تسکین دردها وجود داشته و هنوز ادامه دارد. سابقه توانبخشی مدون به قانون مصوب 1347 باز میگردد که دولت را مکلف به بازآموزی حرفه ای و تقویت روحی کسانی را دارد که بر اثر نقص یا از دست دادن بخشی از توانایی های خود که قادر به انجام فعالیت نمی باشندو در این ارتباط انجمن توانبخشی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد گردید. در سال 1348 بیمارستان شفا یحیان برای امور پزشکی و درمانی افراد دارای ناتوانی تعیین و از طرف وزارت بهداشت و درمان به انجمن توانبخشی واگذار گردید و سپس با ایجاد وزارت رفاه و اجتماعی از وزارت کار و امور اجتماعی منفک و زیر نظر این وزارتخانه فعالیت می نمود تا اینکه در سال 1355 با انحلال وزارت رفاه و اجتماعی ، انجمن توانبخشی فوق الذکر تا سال 1358 زیر نظر وزارت بهداری و بهزیستی فعالیت نمود . پس از انقلاب در اوایل سال 1358 با تشکیل سازمان بهزیستی کشور انجمن توانبخشی و دیگر انجمن ها در سازمان بهزیستی کشور ادغام گردید، که بصورت تشکیلات معاونت توانبخشی فعالیت نموده و ادامه دارد ضمنا" نخستین مرکز جمعیت هلال احمر در دی ماه 1341 با همکاری سازمان ملل متحد و وزارت بهداری وقت و هلال احمر ( شیر و خورشید سابق ) تاسیس شد و توسط یک متخصص آلمانی شاغل در بخش کمک های توانبخشی که بیشترین فعالیت در قسمت ارتوپدی و فنی بود آغاز بکار نمودند .

آموزش های تخصصی فیزیوتراپی برای اولین بار در دانشگاه تهران از طرف سازمان بهداشت جهان آغاز گردید و پس از آن دانشکده علوم توانبخشی در سال 1352 با 3 رشته کارشناسی فیزیوتراپی ، کار درمانی، گفتار درمانی آغار بکار نموده است و در سال های آتی دیگر دانشگاه ها نیز نسبت به آموزش فیزیوتراپی ، کار درمانی، گفتار درمانی ، شنوایی شناسی ، ارتوپدی و فنی و ... اقدام نمودند.

  • چگونگی سیر تاریخی برخورد با افراد دارای ناتوانی :

-       دوران حذف و طرد افراد از جامعه

-       دوران نگهداری در مراکز خاص و دور از جامعه

-       دوران نگهداری افراد دارای ناتوانی در مراکز شبانه روزی ( خدمات موسسه ای )

-       دوران تشویق و حمایت از افراد دارای ناتوانی در کنار خانواده و جامعه ( خدمات تلفیقی)

حمایت از آنان در جهت دستیابی به نهایت توانایی های خود

 

 

ابوالقاسم نجفی

کارشناس ارشد فیزیوتراپی

 

نظر شما