1393-08-21 09:34

به نام خدا

با افتتاح حساب انجمن ام اس نزد صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان

امکان واریز کمک های نقدی خیرین از طرف بانک پارسیان فراهم شد

در چارچوب همکاری دو جانبه انجمن ام اس وصندوق قرض الحسنه بانک پارسیان، امکان دریافت کمک خیرین به این انجمن از طریق حساب سپرده قرض الحسنه انجمن ام اس در صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان فراهم شد.

از این پس خیرین می توانند علاوه بر دیگر حساب های انجمن در بانک ها ،از طریق شماره حساب 7302393 انجمن ام اس نزد بانک پارسیان نیز نسبت به واریز کمک های نقدی اقدام کنند.

نظر شما