1393-08-24 13:12

به نام خدا

کلاس چهل تیکه دوزی در روزهای یکشنبه در انجمن ام اس ایران در ساعات 9 الی 12 برگزار می شود.

جهت ثبت نام در روز های دوشنبه و چهارشنبه در ساعات 9 الی 13 با انجمن ، واحد مشارکت تماس حاصل نمایید.

انجمن ام اس ایران

نظر شما