1393-09-08 09:39

                                                                   

                               

 

بنــــام خـــدا

روز جهانی معلولین 12 آذر مصادف با سوم دسامبر

 

گفته می شود جامعه معلولین بعنوان یکی از بزرگترین اقلیت جمعیتی دنیا بوده و بیش از 3/2 آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند و در معرض مشکلاتی همچون تبعیض و محرومیتهای اجتماعی می باشند . این در حالی است که معلولین تاکنون اثبات نموده اند که معلولیت شان دلیلی بر ناتوانی شان نیست و بر مسئولین جامعه است که نسبت به اجرایی شدن قوانین و شعارهایی که در رابطه با رعایت حقوق افراد دارای معلولیت عنوان شده است پیگیر باشند. چنانچه نگاهی به تاریخچه فعالیت های بین المللی در زمینه حمایت از حقوق معلولان داشته باشیم . اسناد بسیاری در حمایت از معلولان وجود دارد. در مقدمه منشور ملل متحد به عنوان سند تاسیس سازمان ملل متحد ضمن اعلام تعهد به حقوق اساسی بشر بر ارتقاء جایگاه انسان به عنوان آرمان اصلی این سازمان تاکید شده است .

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 از گام های نخستین برای رسیدن انسانها به حقوق برابر در سطح بین المللی است ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن در نظر داشتن حیثیت افراد بر حقوق برابر انسانها تاکید بسیار دارد . این اعلامیه به صراحت اعلام میدارد که همه افراد با هر رنگ ، نژاد،جنس، زبان و موقعیت بدون هیچگونه تمایزی از تمام حقوق وآزادی های ذکر شده در این اعلامیه برخوردارند. در کنار فعالیت ها در سطوح بین المللی در داخل کشورها نیز برای حمایت از معلولان در جهت دستیابی آنها به امکانات و موقعیت برابر تلاش هایی صورت گرفته و می گیرد . جنبش های حمایتی از معلولان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آغاز گردید و اولین جنبش ها حمایت از نابینایان و ناشنوایان به ترتیب در سالهای 1889 و 1890 در انگلیس بوجود آمد. همچنین اعلامیه حقوق مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 16 دسامبر 1976 در گامی دیگر برای نشان دادن اهمیت توجه هر چه بیشتر به حقوق معلولان ، سال 1981 را به عنوان سال بین المللی معلولان نامگذاری نمود که این همراه با گردهمایی ها و برنامه های پژوهشی ، علمی و هنری برای افراد معلول بود .

همچنین اعلام دهه اشخاص دارای معلولیت بین سالهای 1983 تا 1992 از مهمترین اقدام های سازمان ملل متحد برای تاکید  دوباره بر لزوم حفظ رعایت و توجه به حقوق معلولان در جهان بود . بهبود شرایط استخدامی و آموزشی برای معلولان و بستر سازی برای افزایش حضور اجتماعی معلولان از اهداف اصلی این دهه معرفی شدند

در این میان نام نهادن روز سوم دسامبر هر سال به عنوان روز معلولان که درخواست آن در 16 دسامبر 1992 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دولت ها ارائه شد ، از مهمترین و ماندگارترین اقدام در جهت به یاد داشتن حقوق افراد دارای معلولیت است که هر ساله از طرف سازمان ملل متحد به منظور تاکید در فعالیت های خاص از طرف دولتها شعاری را اعلام می نماید بعنوان مثال در سال 2000 (تامین کار در زمینه فن آوری اطلاعات مهم) سال 2001 (مشارکت کامل و برابری ) سال 2002 (زندگی مستقل، پایدار و قابل تحمل) سال 2003 (صدای خودمان )سال 2004 (هیچ چیز درباره ما بدون ما قابل قبول نیست). 

سال 2005 (حقوق افراد معلول : اقدام در جهت توسعه) سال 2006 (دسترسی به سامانه های الکترونیکی )سال 2007 (کار مناسب برای افراد دارای ناتوانی )سال 2008 (منزلت و عدالت برای همه)سال 2009 (اهداف توسعه هزاره را فراگیر کنیم :افراد دارای ناتوانی و جوامعشان را در سرتاسر جهان قدرتمند سازیم )سال 2010 (انجام تعهداتتا سال 2015 و پس از آن ، توجه به ناتوانی را در اهداف توسعه هزاره به یک جریان غالب تبدیل کنیم) سال 2011( با هم برای دنیایی بهتر برای همه شرکت دادن افراد دارای ناتوانی در توسعه) سال 2012 (از بین بردن موانع برای ایجاد جامعه فراگیر و قابل دسترسی برای همه)سال 2013( موانع را برداریم درها را بازکنیم برای ایجاد جامعه ای فراگیر و متعلق به همه)سال 2014 با شعار ( تکنولوژی نوید بخش : توسعه پایدار)  

حال جدای از قوانین بین المللی و داخلی همگان بر این باور هستیم که انسانها با هرگونه شرایط جسمی و روحی که دارند . دارای حقوق انسانی برابر هستند و در این میان بر این موضوع نیز هم رای می باشیم افرادی که دارای ناتوانی می باشند همواره بیش از سایرین در معرض محرومیت و نقص حقوق خود قرار می گیرند . بویژه محرومیتهایی که ناشی از شرایط اجتماعی بوده و به آنان تحمیل می گردد و موجب عدم بالندگی آنان می گردد.نبود یا وجود قوانینی که امکان اجرا شدن آنان در جامعه میسر نگردیده است. نمادهایی که موجب تضیع حقوق افراد دارای معلولیت می گردد. در سطح شهری که در آن زندگی      می کنیم قابل شناسایی می باشند و کمترین آن رفت و آمد این افراد در سطح شهر می باشد که همین مرحله نخست می تواند نقش های بزرگتری در سطوح جامعه همچون فعالیتهای اجتماعی ،تحصیلی، اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی را برای این افراد ایجاد نماید

امید به روزی که جامعه بدین باور برسد ، افراد دارای ناتوانی همانند همه افراد عادی حق دارند از فرصتهای برابر در زندگی برخوردار باشند و جامعه نمی تواند این فرصتها را از این گروه بگیرد و نسبت به اجرایی شدن شرایط کامل قوانینی همچون قانون استخدام 3 درصدی معلولان مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 و .... متعهدی باشد. .

 

                                  ابوالقاسم نجفی

                            کارشناس ارشد فیزیوتراپی

نظر شما