1393-10-27 10:36

 

                                                                   

                               

 

بنام خدا

توانبخشی پزشکی

 

اهداف کلی توانبخشی در قالب چهار تیم شامل تیم توان پزشکی ،تیم توانبخشی اجتماعی و آموزشی و حرفه ای می باشد. تیم توانبخشی پزشکی شامل اعضای پزشکی و پیراپزشکی می باشدکه هریک با توجه به تخصصی و تجربه و نیاز فرد فعالیت دارند.

پزشک متخصص : با توجه به تخصص مورد نیاز فرد پزشک همکاری را با تیم توانبخشی انجام می دهد و با دیگر اعضای تیم توانبخشی نسبت به تقویت بازتوانی و توانمندی فرد دارای ناتوانی همکاری می نماید.

فیزیوتراپیست : با بهره گیری از وسایل الکتریکی ، عوامل فیزیکی ، وسایل مکانیکی ، هیدروتراپی و ... با بهره گیری از علم و تجربه خود فعالیت می نماید.

شنوایی شناس: بررسی در مورد مسائل مختلف شنوایی ، ارزیابی کمی و کیفی و تعیین محل ضایعه در گوش خارجی، میانی ،داخلی و سیستم مرکزی بوسیله آزمایشات مختلف و فراهم آوردن شرایط استفاده از وسایل کمک شنوایی مانند سمعک        می باشد.

کاردرمانی : یکی از رشته های علوم توانبخشی است که و ظیفه آن بررسی و ارزیابی ناتوانی ها، درمان و آموزش افراد دارای ناتوانی می باشد . کار درمان بیماری و تاثیرات آن را در تمام ابعاد زندگی فرد، مورد بررسی قرار میدهد و نسبت به بالابردن استقلال و افزایش سطح توانمندی افراد جهت انجام فعالیتهای روزمره و اجتماعی و مهارتهای زندگی فعالیت می نماید.

کارشناس بینایی سنج: نسبت به تعیین و اندازه گیری در خصوص عیوب انکساری ، اختلال دید و چشمی انحرافات عضلانی انکسار چشم و مواردی از این قبیل و تجویز عدسی های مناسب ،تصحیح اختلالات دید دو چشم و تنبلی چشم تعیین میدان دید ، تعیین بهداشت عمومی چشم و ... اقدام می نماید.

کارشناس اعضای مصنوعی: حیطه اصلی فعالیت آنان در تهیه پروتر، ارتر ، اسپلینت ، کفش های طبی ، کفی و .. جهت افراد نیازمند به این وسیله می باشد.

پرستار توانبخشی : یک عضو در تیم توانبخشی پزشکی بوده و دارای نقشهای گسترده از جمله مراقبتی ، حمایتی ، درمانی ، هماهنگی ، مشورتی بوده و وظیفه هماهنگی بین بیمار با پزشک و خانواده بیمار و تیم توانبخشی می باشد.

مددکار اجتماعی : در ارتباط با اموری همچون استقلال شخصی ، اجتماعی ، اقتصادی ،رضایت خاطر فردی و اجتماعی بوده و بطور کلی کمک به فرد ، خانواده و جامعه می باشد.

روان شناس:یکی از اعضای تیم توانبخشی بوده که در ارتباط با موضوعاتی همچون مشکلات هیجانی ، رفتاری ، مشکلات زناشویی ، خانوادگی ، مشاوره و .. فعالیت می نماید.

گفتار درمان:به درمان افراد مبتلا به اختلالات گفتاری که دارای نقصهایی بر روی زبان ، گفتار و صدا و آهنگ اثر               می گذارد ، فعالیت می نماید.

مهندسین توانبخشی و تکنولوژی : با بهره گیری از کاربرد عملی و سیستماتیک اصول مهندسی و تکنولوژی در برآورد نیازهای افراد ناتوان فعالیت می نمایند .                          

                                                                                                                                     ابوالقاسم نجفی

                                                                                                                            کارشناس ارشد فیزیوتراپی

نظر شما