همیاری با انجمن

کمک آنلاین :

واریز از طریق اپلیکیشن آپ و کد دستوری     #2223*4*733*

واریز از طریق اپلیکیشن تاپ و کد دستوری     #2223*780*

واریز از طریق اپلیکیشن سکه 

واریز از طریق اپلیکیشن باد صبا

پایه و اساس شکل گیری سازمان های مردم نهاد وجود وجدان های آگاه و بیدار در جامعه و اقشار مختلف مردم برای پرکردن خلاء هایی است که دولت ها وحکومت ها از پرکردن آن ناتوانند و این ناتوانی موجب ایجاد صدمه به بخشی ازپیکره جامعه شده  است. به عبارت دیگر مردم برای کمک به یکدیگر برمی خیزند وازسرمایه های مادی ومعنوی خود مایه می گذارند  تا آسیب های وارده به گروهی از میان خود را ترمیم کنند و حتی از توسعه این آسیب ها پیشگیری نمایند. بنابراین  مهم ترین اصل دراین  سازمانها اتکا به مردم است وهرگاه جلب مشارکت اقشار مختلف به نحو احسن انجام شود موجبات قوام  و پایداری سازمان های مزبور فراهم می گردد.انجمن ام اس ایران هم یکی از این سازمان هاست که قصددارد باتکی ه بر مشارکت نسبت به مدرنیزه نمودن وسازمان دهی نوین وبه کارگیری حداکثری ازتوانایی های افرادمختلف حقیقی و حقوقی اقدام نماید .

 

کمک آنلاین : 

 

درگاه پرداخت آنلاین بانک ملت

https://link2pay.ir/pay/MS

 

کد های دستوری : 


2223#*780*

2223#*4*733* 


 واریز از طریق اپلیکیشن آپ ،تاپ و سکه 


 شماره حساب ها:

شماره حساب 0100449389003 بانک صادرات شعبه وصال شیرازی

شماره حساب 1414 بانک شهر

شماره حساب 6254194274 بانک ملت

شماره حساب 0216793716009 بانک ملی

شماره کارت: 5971-9014-6919-6037 بانک صادرات

 

جهت دریافت کامل شماره حسابها اینجا کلیک نمایید.